Politika

BMC olarak tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi ve sorumluluklarımızı, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı, kalite, çevre ve bilgi güvenliği yaklaşımımızı tanımlarız. Tüm süreçlerimizde bizi ileriye götürecek politikalar oluşturur ve benimseriz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

BMC olarak vizyon ve misyonumuz doğrultusunda stratejik hedeflerimize ulaşma çabalarımızda çalışanlarımızı her zaman en önemli halkamız olarak görüyoruz.

ÇEVRE POLİTİKASI

BMC olarak mevcut ve gelecekteki üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirerek “Sürdürülebilirlik” açısından çevrenin korunması gerektiğine inanıyoruz.

Üretim süreçlerimizde “Sürdürülebilir büyüme” bağlamında benimsediğimiz ilkelere göre hareket ediyoruz.

BMC olarak, faaliyetlerimizde temel çevresel faktörlerle ilgili hedef ve programları belirlemek ve oluşturmak üzere tasarlanmış olan ISO 14001 çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi sağlıyoruz.

VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BMC olarak, temel ve destekleyici BT hizmetlerinin minimum aksama ile devam etmesini sağlamayı, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını güvence altına almayı, şirketimizin rekabet gücünü, karlılığını, yasal uyumluluğunu ve ticari imajını korumayı taahhüt ediyoruz.

KALİTE POLİTİKASI

Tüm çalışanları, tedarikçileri, hizmetleri ve bayileri kapsayan, kanun ve yönetmeliklere uygun kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamak ve sürekli iyileştirmek,

İlişkili taraf beklentilerine odaklanarak risk ve fırsatları doğru yönetmek,

Stratejik hedefleri doğrultusunda geliştirdiği ve tasarladığı ürün ve hizmetlerin yüksek kalitesi, rekabetçi fiyatları ve zamanında teslimi ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,

Sahip olduğu katma değerden tüm hissedarlarına adil bir pay.

Kalite belgeleri

Iso 9001

AQAP 2110

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 3834